Het voedselbos

Wat is het voedselbos van Bosnodig?

Het voedselbos van Bosnodig heeft een prachtig bodemleven met daarop 400 verschillende soorten bomen, heesters en planten. Het bos is zeer biodivers, voedselrijk en levert een belangrijke bijdrage aan een beter klimaat. Het bos is bijvoorbeeld bestendig tegen hitte, kan water opslaan en neemt CO2 en stikstof op. Bosnodig levert op deze manier een gezonde bijdrage aan zuurstof en daarmee aan de leefomgeving van iedereen.

Word #bosambassadeur
COMING SOON - BOSAMBASSADEURSSCHAP

Word op de hoogte gebracht wanneer jij #BOSAMBASSADEUR kan worden..

Wij hebben je inschrijving ontvangen!
Ai, hier gaat iets fout. Probeer het nogmaals!

Wij helpen met het redden van de bij

Een voedselbos is de leefomgeving voor vele soorten planten, dieren en micro-organismen. Bijvoorbeeld bijen en andere bestuivende insecten, die nu enorm onder druk staan. Naast een voedselbos komt er ruim 1 hectare hoogstam fruit met een onderbegroeiing voor insecten.

Van monocultuur naar permacultuur

Bosnodig creëert nieuwe, eetbare natuur. Het verschil met de huidige bossen is dat deze vaak bestaan uit monoculturen, zoals naaldbossen. Het Bosnodig voedselbos heeft een zeer divers aantal eetbare soorten. Door deze variatie komen ziekten en plagen in een voedselbos weinig voor.

Bosnodig is zelfvoorzienend

Het voedselbos van Bosnodig is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig. Het bos slaat veel water op en kan hierdoor pieken en dalen in het klimaat opvangen. Het voedselbos maakt bovendien gebruik van de kracht van de natuur. Ze werkt mee in plaats van tegen. Ze gaat mee met de seizoenen. Net zoals de natuur dat doet.

Mensen helpen en opleiden

Bosnodig is een locatie voor scholing, training en bewustwording over natuur, voeding en gezondheid. Het voedselbos biedt mogelijkheden voor gezamenlijk beheer door (lokale) gemeenschappen en draagt zo bij aan sociale, educatieve en economische ontwikkelingen in Gelderland.