Speciale bos ambassadeurs

We hebben een team mensen om ons heen staan, die heel bijzonder zijn! Dat zijn namelijk onze special bosambassadeurs! Zij ondersteunen ons gedachtegoed en staan ons bij met raad & daad. We stellen ze graag aan je voor.

Paula Jorritsma Verkade

"Wat een prachtig project om de verbinding met de natuur te herstellen of te versterken. Een gastvrije plek in Voorst waar je bewust kunt beleven wat groen met je doet. Mens en natuur horen bij elkaar, we hebben bos nodig! Een boom is een levend wezen, is geworteld en vrij. Een boom symboliseert de gedachte van de Toekomststoel; de boom was er al voor je geboorte en zal er na jou nog steeds zijn voor de volgende generatie."

Sanne Terlouw

Jan Terlouw

"Bos Nodig
Bomen ze zijn niet alleen prachtig om te zien, ze zijn ook nog eens gemaakt van hout, het mooiste materiaal dat ik ken, en ze helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Ze lopen niet weg, je kunt op ze rekenen. Daarom ben ik met vreugde Special Ambassadeur van BosNodig en hoop ik dat die organisatie veel succes zal hebben."

Annette Nobuntu Mul

"BOOM
We horen en lezen het elke dag: bomen, met hun wortels, stam, takken, naalden of bladeren zijn zó hard nodig. Nodig voor de CO2 reductie op aarde en daarmee voor ons leven met een evenwichtige en gezonde lucht. Hoe komt het dan toch, dat we de noodzaak van bos aanplanting en het tegengaan van ontbossing nog te weinig onder ogen durven komen? Misschien, over wortels gesproken, zijn we ons nog te weinig bewust van het feit dat we als mensen zelf onderdeel van de natuur zijn? In Afrika, vanuit het diepgewortelde mens- en wereld beeld Ubuntu bezien, zijn we als mensheid allemaal met elkaar verbonden én met de natuur: Ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is. Bovendien staat een boom in Afrika symbool voor wijsheid: “Wijsheid kun je, net als een boom, nooit in je eentje omarmen.” Het gaat dus allereerst om deze fundamentele bewustwording. Misschien heb ik die bewustwording wel met de paplepel ingegoten gekregen, toen ik op school mijn eerste woordje leerde schrijven: BOOM (en roos, vis, vuur volgden). Tegenwoordig leren kinderen in groep 3 - als voortvloeisel van het neoliberale denken? - als eerste woordje: IK. Hoe aan te bevelen zou het zijn als kinderen weer als eerste woordje ‘boom’ leren schrijven? Als educatieve bijdrage aan de bewustwording van het feit hoe nodig bossen zijn. Daarom juich ik het initiatief Bos Nodig in Voorst van harte toe en ben ik zeer vereerd om ook special ambassadeur te mogen zijn!"