Iep

Ook wel Ulmus genoemd

Er zijn zo’n 40 verschillende soorten Iepen. Dit waren er voorheen altijd een stuk meer, maar door de Iepenziekte is dit getal in de vorige eeuw enorm achteruit gegaan. Iepen zijn middelgrote tot grote bomen die zo’n 30 meter hoog kunnen worden. Iepen zijn van oudsher bomen die in loofbossen te vinden zijn, maar worden tegenwoordig ok als straatboom aangeplant. De boom heeft een majestueus uiterlijk wat het geschikt maakt als straatboom of als boom in parken.
 Iepenhout is prachtig van structuur, hard, slijtvast en buigzaam. Het wordt voor veel toepassingen gebruikt, zoals in de scheepsbouw, meubelmakerij en beeldhouwkunst.
 De Iep verdraagt zowel natte als tijdelijk droge omstandigheden, weerstaat strooizout en herstelt snel van snoei- en wortelbeschadigingen.
 Door de Iepenziekte zijn er in de afgelopen 100 jaar veel iepen verdwenen en daarbij verdwenen ook de aan Iepen gebonden dieren en planten. Tegenwoordig worden weer veel Iepen aangeplant en zijn onmisbaar in de kustprovincies doordat het in veel gevallen de sterkste bomen zijn voor stedelijke omstandigheden en open landschappen. Hernieuwde aanplanting is ook cruciaal voor het behoud van vele organismen zoals kevers, vlinders, mossen en paddenstoelen waarvoor de Iep gastheer is.