< Terug naar overzicht

Koolstof en carbon farming

Het begint allemaal, net als bij een pizza en een moestuin, bij de bodem…

Onze uitstoot van koolstofdioxide, CO2, is één van de grote boosdoeners als het gaat om de opwarming van de aarde. Dit gas houdt namelijk de warmte van de zon vast, als een broeikas. De hitte kan niet meer weg, wat allerlei ellende veroorzaakt. Variërend van extreme stormen tot het uitsterven van diersoorten en van smeltende ijskappen tot een stijgende zeespiegel. Hoewel het lijkt alsof we deze beweging niet meer kunnen stoppen, hoeven we als mensheid gelukkig niet alleen maar toe te kijken hoe onze geliefde (en enige!) aarde langzaam onbewoonbaar wordt.

CO2 is een gas dat uit koolstof en zuurstof bestaat. En beide gassen liggen, ieder op hun eigen manier, aan de basis van ons bestaan. Kort gezegd kunnen we, eigenlijk best gemakkelijk, met natuurlijke, biologische processen CO2 uit de lucht halen en als koolstof vastleggen in organisch materiaal en de bodem. Hierbij geven we het zuurstof-deel weer terug aan de atmosfeer.

Fotosynthese

Het belangrijkste biologische proces op onze mooie blauwgroene planeet is fotosynthese, waarbij planten en bomen met behulp van zonlicht CO2 uit de lucht halen. De planten en bomen nemen de koolstof (C) op en gebruiken dit, in combinatie met water, voor het maken van bladeren, bloemen, wortels, knollen en vruchten.

Een deel van deze planten, vooral de eetbare delen, wordt geoogst (de zogeheten korte koolstofkringloop). De rest, denk bijvoorbeeld aan blaadjes, uitgebloeide bloemen, dode bomen en andere plantenresten, wordt als organische stof door de bodem opgenomen. En daar wordt de bodem weer heel erg blij van.

Blije bodem

Zoals hierboven al te lezen was, vindt de bodem al die organische stof heel fijn. Bij Bosnodig proberen we het organische gedeelte van de bodem extra te vergroten door middel van het aanplanten van bomen, struiken en bodembedekkers. Daarnaast willen we de bodem nog extra verrijken door de toevoeging van mulch in de vorm van wol, houtsnippers en blad.

Al deze organische deeltjes trekken bodemdiertjes aan die de grond lekker los houden, waardoor de bodem weer goed water vast kan houden. De uitwerpselen van deze diertjes zorgen er ook voor dat de grond vruchtbaarder wordt. En dit alles bij elkaar maakt dat planten er graag en makkelijk op groeien om zo, heel snel, nog meer organische stof aan de bodem toe te voegen.

Om de koolstof permanent uit de lucht te houden, en dus uit de korte koolstofkringloop te halen en in de grond op te slaan, moet er wel wat veranderen in de manier waarop we als mensheid landbouw bedrijven. Gelukkig bestaat er een scala aan slimme landbouwpraktijken die het tij kunnen keren. Zoals bijvoorbeeld een voedselbos!

Rol van een voedselbos

Een voedselbos zoals Bosnodig creëert door ‘Carbon farming’ de optimale omstandigheden om koolstof in de bodem te krijgen. Bij ‘carbon farming’ laat je de bodem zoveel mogelijk onberoerd, zorg je ervoor de grond bijna altijd en overal begroeid is en dus niet snel uit zal drogen. Plantenresten mogen blijven liggen en op akkers maak je gebruik van gewasrotatie. En met name in het geval van een voedselbos, plant je zelfs een tot wel 8-lagen systeem aan met onder andere bomen en klimmers.

Door al deze acties wordt de bodem steeds beter, gezonder en productiever en wordt er bovendien zowel boven als onder de grond steeds meer koolstof opgeslagen. Win-win!

Koolstofkredieten

In samenwerking met Voedsel uit het Bos en ONCRA doen we mee aan een pilot, waarbij we bij Bosnodig koolstofkredieten aanbieden die je als bedrijf of als particulier kunt kopen om de verantwoordelijkheid te nemen voor je CO2 uitstoot en bij te dragen aan de opslag ervan.

Per 1000 kg CO2 betaal je per krediet een bepaald bedrag en voor dat geld bedrag dragen wij bij aan meer koolstofopslag boven de grond en in de bodem. Dit doen we onder andere door meer (eetbare) bomen te planten, meer bloemen te zaaien en beter te zorgen voor al het andere leven op ons terrein. En omdat Bosnodig er voor de komende 400 jaar is - zoals vastgelegd in onze statuten - kan je er zeker van zijn dat je investering goed terecht komt en kunnen we uitkijken naar nog meer hectares en daarmee meer biodiversiteit.

Wil je meer lezen over de pilot en de methodologie klik dan hier.